Řád školní jídelny

1 – Ve školní jídelně( dále jen ŠJ ) se může žák stravovat po vyplnění přihlášky ke stravování v každém školním roce

2 – Obědy lze uhradit:bankovním převodem na účet ZŠ 181570837/0300 V.S. 324001, splatnost do 25.dne předcházejícího měsíce na daný měsíc nebo v hotovosti denně u hospodářky ŠJ od 7.15 do 10.45 hod.

3 – Odhlašování obědů:odhlašování obědů se provádí do 7.50 hod. osobně     nebo telefonicky na čísle 476 118 254

 • V případě náhlého onemocnění je možné odhlásit oběd na ten den do 7:50 hod.
 • U nemocných strávníků je povoleno pouze první den odnést oběd domů, ostatní dny je nutné odhlásit.
 • Za odhlašování obědů v době nemoci zodpovídají rodiče!!!
 • Neodhlášený nebo neodebraný oběd je strávníkovi účtován.
 • První den nemoci si mohou rodiče odnést jídlo v jídlonosiči.
 • Jídelna nezodpovídá za čistotu a hygienickou nezávadných donesených jídlonosičů.
 • Doporučujeme odebranou stravu spotřebovat do tří hodin od doby výdeje.
 • V případě nepřítomnosti zaměstnanců (nemoc, dovolená…), nemají zaměstnanci nárok na oběd, musí si oběd odhlásit.

 

4 – Přeplatky stravného: 

 • Přeplatky vzniklé při platbě převodem na účet budou vráceny zpět na účet vždy 1x ročně po uplynutí školního roku do 31.7. běžného roku.
 • Při platbě v hotovosti bude přeplatek převeden na následující měsíc.
 • Pokud se strávník, během školního roku přestane stravovat a vznikne u něj přeplatek, bude mu vyplacen v hotovosti hospodářkou ŠJ.
 • V případě, že přeplatek nebude vyzvednutý do 31.10. následujícího školního roku, bude zaslán složenkou na adresu strávníka. Nedoručený přeplatek bude sledován na účtu 324003
 • vrácený přeplatek a po uplynutí 3 let se převede do výnosů na účet 649001.

 

5 – Obědy se vydávají v době od 11.30 a končí dle rozpisu na nástěnce před ŠJ.

 • Žáci musí předložit u výdejního okénka potvrzenou průkazku o zaplacení stravného, v případě odběru oběda dle výběru žák odevzdá lístek o zaplacení daného dne.

6 – Cena oběda:Při dovršení věku ve školní roce, který končí 31.8.

 6 – 10 let 18,– Kč
 11 – 14 let 20,– Kč
 15 a více let 21,– Kč

7 – Žáci si odkládají aktovky do polic před jídelnou. V jídelně se chovají dle pokynů dozorujícího učitele. Dozorující učitel odpovídá za pořádek ve ŠJ  a uložení aktovek  před ŠJ.

 

 

V Obrnicích dne 2.1.2015

Mgr. Vladimíra Strolená

ředitelka školy

 

Kontakt

Vedoucí jídelny:  Lenka Klenáková
Telefon :  476 118 254

 

Základní škola Obrnice, okres Most,
příspěvková organizace

Mírová 167
435 21 Obrnice,
IČO: 70982236